Provedba aktivnosti vidljivosti (Visibility)

Ako vam je potreban plan informiranja, pisanje PR članaka, organizacija događanja ili promociju projekta financiranih EU sredstvima putem društvenih mreža, obratite nam se s povjerenjem.

Oglasite se na našim portalima www.ruralno.eu  i www.posadisam.com