Prijave na natječaje Programa ruralnog razvoja

Priprema i razrada projektnog prijedloga, prikupljanje i izrada cjelokupne projektne dokumentacije, prijava i praćenje provedbe.

Prijava na natječaj

Bavimo se isključivo prijavama na mjere Programa ruralnog razvoja. Ne volimo svaštariti:) Imate li samo početnu ideju, a ne znate da li je prihvatljiva za financiranje iz PRR, na inicijalnom razgovoru ćemo procijeniti prihvatljivost Vašeg projekta.

Naći ćemo način kako prilagoditi Vaše poslovanje kako bi ste bili prihvatljivi za prijavu na neki od sljedećih natječaja.

Nakon prijave na natječaj i, vjerujemo dobivanja sredstava, pratit ćemo Vas u realizaciji projekta sve do trenutka konačne isplate.