Javna nabava

Priprema dokumentacije i provedba postupka javne nabave.

Iskustvo u provedbi i posjedovanje Certifikata iz područja Javne nabave jamstvo su kvalitetne pripreme dokumentacije i provedbe postupka javne nabave.