Objavljeno u medijima

EU sufinanciranje ruralnog razvoja

Pojam ruralnog razvoja u posljednjih se desetak godina sigurno najviše veže za europske fondove iz kojih se financiraju brojne aktivnosti u ruralnom području, od ulaganja u primarnu poljoprivredu, preradu, do ulaganja kojima je cilj podići kvalitetu života u ruralnim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva za ruralni razvoj su značajna, ali su brojni izazovi u provedbi

U pretpristupnom razdoblju, od stjecanja statusa zemlje kandidata za članstvo u EU pa do trenutka pristupanja, Hrvatska se koristila sredstvima SAPARD i IPARD programa. Ona su financijski bila neznatna u odnosu na sredstva koja su nam danas na raspolaganju, no ti su nam programi ipak poslužili za prihvaćanje nekih novih pravila u dodjelama potpora u odnosu na ona koja su vrijedila dotad. SAPARD i IPARD poslužili su i jačanju administracije koju, znalo se tada, s početkom provedbe prvog pravog programa ruralnog razvoja očekuju brojni izazovi.

Cijeli tekst pročitajte ovdje >>

Marin Kukoč, dipl. ing. agr.
Konzultant za ruralni razvoj
Časopis ‘Kontroling, financije i menadžment’

Časopis Kontroling, financije i menadžment broj 7