Edukacije

Program ruralnog razvoja – Potpore za nepoljoprivredne djelatnosti

Mjera 6.2 Programa ruralnog razvoja, namijenjena je za sufinanciranje prvog pokretanja nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.

Korisnici mjere su:

  • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
  • Fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu, a koje potpadaju pod sektore: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku.

Osim navedene mjere, u planu je i mjera 6.4. razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima koja obuhvaća sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, sektor turizma u ruralnom području, sektor tradicijskih i umjetničkih obrta te će se i navedena mjera pojasniti na radionici.

Opis i ciljevi:

Trening je organiziran kao interaktivna radionica u okviru koje će svaki polaznik moći procijeniti svoju ideju kao potencijalni prijavitelj na natječaj za navedenu mjeru ruralnog razvoja. Kroz interakciju s polaznicima, diskusije i simulacije slučaja iz prakse polaznici će usvojiti konkretne alate i znanja koja je moguće primijeniti odmah nakon završetka radionice.
Cilj radionice je kroz konkretne vježbe i simulacije steći osnovna znanja potrebna za samostalnu izradu poslovnog plana za konkretnu mjeru, podnošenje prijave i kasnije podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava te u konačnici znanja i kompetencije za dogovor s mogućim vanjskim pružateljima usluga izrade istog.

Kome je namijenjena:

Poduzetnicima, OPG-ovima, Poljoprivrednim gospodarstvima, svim potencijalnim prijaviteljima na natječaj i zainteresiranim sudionicima koji žele saznati metode i načine prijave na natječaj mjere ruralnog razvoja, procjeniti vlastite mogućnosti i potencijale i unaprijediti razumijevanje poticajnih mjera i bespovratsnih sredstava za ruralni razvoj.

Datum i mjesto održavanja: 05.03.2020. Zagreb
Rok za prijavu: 03.03.2020.